Klientami kancelarii są podmioty prowadzące działalność gospodarczą z zakresu budownictwa, handlu hurtowego oraz produkcji wielobranżowej, a także klienci indywidualni.