Wysokość honorarium ustalana jest indywidualnie z każdym Klientem zależnie od rodzaju prowadzonej sprawy oraz zaangażowania czasowego. W przypadku zlecenia stałej obsługi prawnej możliwe jest ustalenie stałego miesięcznego ryczałtu.