Usługi prawne świadczone są w następujących formach:

  • udzielanie porad prawnych
  • sporządzanie pisemnych opinii prawnych
  • uczestnictwo w negocjacjach i rokowaniach
  • pomoc prawna w pozasądowym rozwiązywaniu sporów
  • reprezentacja w postępowaniach sądowych
   • przed sądami powszechnymi
   • sądami administracyjnymi
   • oraz Sądem Najwyższym
  • stała obsługa prawna przedsiębiorców i wspólnot mieszkaniowych

Pomoc prawna na rzecz klientów indywidualnych może być świadczona wg zapotrzebowania określonego przez klienta: w siedzibie Klienta, w kancelarii, w miejscu wybranym przez Klienta.